“Fûgeltsje” Bosch

Gerrit “Fûgeltsje” Bosch groeide in de vorige eeuw in Fryslân uit tot een fenomeen. In zijn dagelijks leven had hij een doorsnee baan als boekhouder bij een zuivelcoöperatie. Naast zijn werk genoot hij in de provincie grote bekendheid als vogelkundige. Maar voor die populariteit moest hij in zijn persoonlijk leven wel een hoge prijs betalen. In de Fryslân DOK-documentaire 'Hy libbe foar de fûgels' kijkt Omrop Fryslân terug op zijn leven, zijn werk en de keerzijde van de roem. Deze documentaire is hieronder te bekijken.

Bosch was dag en nacht met vogels in de weer. Daarnaast was hij betrokken bij de drie belangrijkste natuurorganisaties in Fryslân. Bosch geldt als grondlegger van het Natuurmuseum Fryslân en als medeoprichter van de natuurorganisaties It Fryske Gea en de Bond van Friese Vogelwachten. Zijn grote populariteit dankte hij vooral aan al zijn artikelen en publicaties over vogels in tientallen tijdschriften en kranten. De lezers beschouwden hem bijna als een vriend en noemden hem liefkozend Fûgeltsje (Vogeltje) Bosch.

Na zijn dood in 1981, op 88-jarige leeftijd, liet hij een correspondentiearchief met zo’n 25.000 brieven na. Het grootste deel van deze brieven waren afkomstig van lezers, die hem schreven over bijzondere waarnemingen in de vogelwereld, waar hij vervolgens weer over schreef in zijn artikelen.

Naast zijn publicaties over vogels, was Bosch ook een verdienstelijk preparateur. Hij prepareerde in zijn leven zo'n 2500 vogels en zoogdieren. Al op jonge leeftijd werd zijn collectie zo groot, dat Bosch in 1923, op 30-jarige leeftijd, het initiatief nam tot de oprichting van het Natuurmuseum Fryslân. In ‘Hy libbe foar de fûgels’ een terugblik op zijn carrière als één van de belangrijkste ornithologen in de Friese historie, die in totaal zo'n vijftig jaar bestrijkt.